woensdag, 21. maart 2007 - 17:04

Stichting uit kritiek over geheim rapport OMRIN-afvaloven

De bouw van een eigen OMRIN-afvaloven in Friesland wordt zwaar bekritiseerd in een tot nu toe geheim rapport van PriceWaterhouseCoopers. De Stichting Afvaloven Nee heeft vandaag een kopie van dit geheime rapport verstuurd aan alle raadsleden en bestuurders van Friese gemeentes.

In de begeleidende brief vraagt de stichting Afvaloven Nee aan alle Friese raadsleden om voorafgaand aan het uiteindelijke besluit voor de bouw van een afvaloven in Friesland dit geheime rapport goed te lezen. Het rapport wijst op een aantal zware consequenties bij het besluit over de bouw van een afvaloven in Friesland.
De stichting vindt het noodzakelijk dat aandeelhouders zich van te voren verzekeren van voldoende steun in hun gemeenteraad. Instemming met de bouw van de afvaloven is geen garantie voor lagere prijzen voor de burger in de toekomst. Zeker niet omdat gemeentes door in te stemmen met de bouw van de afvaloven voor onbepaalde tijd vastzitten aan OMRIN voor afvalinzameling en -verwerking.

Volgens de stichting Afvaloven Nee blijkt uit het rapport dat als Friese gemeentes toch instemmen met de bouw van deze afvaloven, zij dan ook instemmen met:
- de verkeerde oplossing voor de problemen die op OMRIN afkomen
- het voor onbepaalde tijd aangaan van een wurgcontract voor de levering van afval aan OMRIN (of het bedrijf dat OMRIN wil opkopen)
- Zoutwinning in Noordwest Friesland en onder de Waddenzee
- Permanente blootstelling voor de inwoners van Harlingen en omgeving aan giftige, persistente en mogelijk carcinogene stoffen die vrijkomen bij de verbranding van afval door OMRIN.

De Stichting Afvaloven Nee is al maanden uiterst kritisch over het voornemen om een afvaloven te bouwen aan de kust bij Harlingen. Afvalverbranding kan immers niet zonder de constante uitstoot van onafbreekbare chemicaliën. De stichting ziet in het geheime rapport de bevestiging dat het besluit voor de bouw van een eigen OMRIN-afvaloven ook nog eens een slechte financiële beslissing zal zijn voor Friese gemeentes.
Provincie:
Tag(s):