donderdag, 15. maart 2007 - 12:59

Stille tocht

Utrecht

Vanavond vindt de stille tocht plaats, georganiseerd door de familie en vrienden ter nagedachtenis van het slachtoffer van het schietincident afgelopen zondag 11 maart. Deze tocht is gepland van 19.00 tot 21.00 uur. en begint op de Tomaatstraat. De burgemeester rekent er samen met de organisatoren op dat de tocht waardig en respectvol verloopt. Zij zal voorafgaande aan de tocht met de familie en de organisatoren spreken. Daarna zal zij het veiligheidsoverleg coördineren.

Namens het gemeentebestuur van Utrecht zullen loco-burgemeester Harm Janssen en wijkwethouder Rinda den Besten meelopen met de stille tocht.
De maatregel van het samenscholingsverbod blijft vandaag van kracht in het belang van rust en veiligheid in en om de wijk Ondiep. Tijdens de stille tocht zal dit verbod tijdelijk niet worden gehandhaafd ten aanzien van personen die in georganiseerd verband deelnemen aan de stille tocht.

De orde wordt in eerste instantie bewaakt door de organisatie zelf, die herkenbaar zal zijn door speciale hesjes. De politie draagt zorg voor de noodzakelijke begeleiding. Ook vanavond zal de wijk Ondiep afgesloten zijn waarbij de toegang gereguleerd wordt, zoals ook de afgelopen avonden. Tijdens de tocht die gedeeltelijk door het afgesloten gebied loopt, worden de hekken op enkele plaatsen waar nodig over een korte afstand verplaatst.

De situatie in en rondom de wijk Ondiep is rustig op dit moment. De maatregelen die sinds dinsdagmiddag van kracht zijn, hebben effect gehad. Burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef hebben besloten deze maatregelen voort te zetten.
Provincie:
Tag(s):