maandag, 5. maart 2007 - 11:04

Stop winning van zout en gas in Noord-West Friesland

GroenLinks wil dat ministers Van der Hoeven (EZ) en Cramer (VROM) de winning van zout en gas in Noord-West Friesland stop laat zetten. Kamerlid Wijnand Duyvendak vraagt hierom na het bericht dat de bodem sneller en sterker daalt dan voorspelt.

Bovendien zorgen zout- en gaswinning voor een hoge CO2-uitstoot en daarmee zeespiegelrijzing. GroenLinks wil dat de minister aan de uitstoot van CO2 aan strenge eisen verbindt.
Provincie:
Tag(s):