donderdag, 11. januari 2007 - 12:14

Storm legt bruggen Friesland plat

Friesland

Als gevolg van de storm kan een aantal bruggen in Friesland niet meer worden bediend.

Dit zijn:
- de Zandslootbrug in Terherne,
- de Harinxmabrug, Drachsterbrug en de Zwettebrug,
- de bruggen in Deinum, Ritzumazijl, Dronrijp en Engwierum

Doordat de wind loodrecht op het val van de brug staat, is bediening niet meer mogelijk. Verder fungeert de sluis bij Terherne op dit moment als schutsluis. Deze sluis beschermt het achterland van Friesland tegen overstromingen van de boezem.
Provincie:
Tag(s):