zaterdag, 27. januari 2007 - 21:16

Stormschade bijna weggewerkt

Emmeloord

Sinds de storm van afgelopen donderdag is de gemeente in de hele Noordoostpolder druk bezig geweest met het opruimen van bomen, zwerfvuil en andere gevolgschade. Deze week worden de laatste bomen weggehaald. Er zijn dan ruim tweehonderd bomen verwijderd. Deze bomen stonden in het openbaar groen en langs de gemeentelijke wegen.

Ook in de bossen en parken is er aanzienlijke schade door omgewaaide bomen en afgebroken takken. De omgewaaide bomen in de parken worden wel verwijderd, in de bossen blijft het zogenaamde stormhout achter. De komende maanden wordt bekeken op welke plekken dit najaar nieuwe bomen worden teruggeplant. De schade wordt nu geschat op circa €40.000. Er is ook schade aan openbare verlichting en verkeerslichten. Deze schade wordt geschat op nog eens €5.000.

Een week voor de storm werd een deel van de Lindeweg afgezet, omdat er een waterleiding is gebarsten en een deel van het wegdek weggespoeld. Omdat er ook een nieuwe duiker onder de weg geplaatst moet worden, blijft de afsluiting voorlopig van kracht voor auto’s, vrachtwagens en landbouwverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind maart.
Provincie:
Tag(s):