donderdag, 20. december 2007 - 15:32

Strafzaak tegen verdachte verpleger geseponeerd

De strafzaak tegen een 42-jarige verpleger uit Sittard, die op 17 juli 2007 werd aangehouden op verdenking van poging tot moord, is geseponeerd. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht bekend gemaakt. Hij werd ervan verdacht in juli 2007 een patiënte in verpleegtehuis Leontien te Amstenrade, zonder enig medisch belang, een te hoge dosis insuline toegediend hebben.

De patiënte werd in het ziekenhuis opgenomen nadat enkele malen een medisch onverklaarbare hypoglycemie (=een te lage of schommelende bloedglucosespiegel) was vastgesteld, maar keerde vrij snel weer terug in het verpleeghuis. Het politie-onderzoek leidde tot vele getuigenverklaringen in genoemd verpleeghuis. Ooggetuigen zijn niet gevonden. Doordat de verdachte het verweten feit ontkend heeft en er geen sprake is van technisch bewijs dat eenduidig op een misdrijf wijst, heeft het openbaar ministerie besloten deze zaak te seponeren.

Er is geen wettig en overtuigend bewijs geleverd om anders te beslissen in deze zaak. Het heeft enige tijd geduurd voordat deze beslissing genomen is, nu enerzijds het proces-verbaal van de politie gecompleteerd moest worden en anderzijds nog gewacht moest worden op de definitieve resultaten van forensisch onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De verdachte heeft vanaf 17 juli in voorarrest gezeten en werd door de raadkamer van de rechtbank, wegens gebrek aan ernstige bezwaren, op 30 augustus vrijgelaten. In het onderzoek werden op 17 en 18 juli doorzoekingen ter inbeslagneming verricht door de rechter-commissaris strafzaken, in de woning van de verdachte te Sittard en in het verpleeghuis in Amstenrade, in de kledingkast van verdachte en op de afdeling waar verdachte werkzaam was.
Provincie:
Tag(s):