maandag, 2. april 2007 - 21:47

Streep door onredelijk hoge incassokosten

Den Haag

Minister Hirsch Ballin overlegt binnenkort met het bedrijfsleven om een oplossing te vinden voor het probleem van de onredelijk hoge buitengerechtelijke incassokosten, die bij consumenten in rekening worden gebracht als ze niet op tijd betalen.

Dit staat in een brief die de bewindsman vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De vaste commissie voor Financi ë n verzocht om een reactie naar aanleiding van berichten over kostenberekening door incassobureaus bij het incasseren van nog niet betaalde rekeningen.

Volgens de minister zijn er aanwijzingen dat enerzijds de termijn waarbinnen mensen hun uitstaande schulden betalen, langer wordt, maar ook dat de druk om mensen eerder te laten betalen wordt opgevoerd, onder meer door het in rekening brengen van onredelijke hoge buitengerechtelijke incassobedragen.

Hij ziet mogelijkheden om deze kosten aan te pakken, maar daarvoor is ook medewerking van het bedrijfsleven nodig. Zo kunnen bedrijven afspreken dat ze in hun algemene voorwaarden vastleggen dat bij te late betaling de buitengerechtelijke incassokosten niet boven een redelijk maximumbedrag mogen komen.

Een andere mogelijkheid is de verplichting om alleen zaken te doen met bona fide incassobureaus die zich aan de spelregels houden. Verder kan een beding met een onredelijk hoog incassotarief op de zwarte lijst worden gezet van zogeheten onredelijk bezwarende bedingen. Het gevolg hiervan is dat de consument zonder tussenkomst van de rechter het beding kan vernietigen.

Daarnaast zal de Minister van Justitie de staatssecretaris van Economische Zaken vragen om het probleem onder de aandacht van de Consumentenautoriteit te brengen, zodra de wet die de richtlijn oneerlijke handelspraktijken uitvoert in werking is getreden. Dat gebeurt waarschijnlijk nog dit jaar.

Consumenten weten veelal niet goed welke kosten zij wel en welke kosten zij niet hoeven te betalen, daarom zijn aanvullende maatregelen nodig. Al eerder is door de ministeries van Justitie en Economische Zaken met de incassobranche gesproken over de praktijk.

De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) heeft inmiddels een certificeringssysteem ontwikkeld en een eigen gedragscode die voorschrijft dat aan de schuldenaar nooit meer kosten in rekening worden gebracht dan is toegestaan volgens de wet. Buitengerechtelijke kosten mogen wel in rekening worden gebracht maar moeten zowel redelijk zijn als in redelijkheid gemaakt zijn.
Categorie:
Tag(s):