dinsdag, 22. mei 2007 - 16:12

Strenge controle Luilak nacht!

Regio

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 mei wordt er weer Luilak ‘gevierd’. Het is van oudsher een kwajongensfeest waarbij de jeugd vroeg uit bed gaat om langslapers wakker te maken. Maar jongeren plegen tegenwoordig ook ernstige vormen van baldadigheid of vernieling.

De politie wil met name ou-ders wijzen op hun verantwoordelijkheid. Want wanneer ouders door de politie worden aangesproken op de vernielzucht van hun kinderen reageren ze soms verbaasd met de mededeling: ‘Ja maar het is toch luilak?’.

De politie werkt op een aantal locaties in de regio samen met haar partners om vernielingen tijdens deze nacht te voorkomen en te bestrijden. Het gaat bijvoorbeeld om winkeliersverenigingen, bewakingsbedrijven in opdracht van de gemeente en jongerenwerkers. De Luilakviering is geen vrijbrief voor het plegen van vernielingen. Sommige ouders verlenen hun kinderen toestemming om er aan mee te doen. Ze zijn soms verbaasd wanneer de politie hen meldt dat hun kind is opgepakt wegens het plegen van vernielingen.

Het smeren met zeep, zoals de kleinste deelnemers ‘onschuldig’ doen, is al een overtreding (baldadigheid). Smeren of gooien van boter of eieren op gevels is een misdrijf (vernieling) aangezien er voor het reinigen soms professionele apparatuur nodig is. Dat levert vaak honderden euro’s schade op.

Op verschillende plaatsen in de regio Noord-Holland Noord zijn er vorig jaar wederom vernielingen gepleegd en brandjes gesticht. Ook werden ramen en deuren van woningen en auto’s beklad met allerlei materialen. De samenleving pikt dit soort vormen van ‘vermaak’ niet meer. Bewoners proberen hun eigendommen te beschermen en hebben veel last van de baldadigheid van sommige jeugdigen. Mensen die geconfronteerd worden met vernielzuchtige jeugd worden verzocht de politie te bellen op het nummer 0900 – 8844. De politie zet extra agenten in om te surveilleren in gebieden waar dat nodig blijkt te zijn.

De politie treedt waar mogelijk op maar zij doet ook een beroep op ouders en verzorgers om hun kinderen te begeleiden en zeker niet alleen met materialen de straat op te laten gaan. Organiseer bijvoorbeeld een gezamenlijke fietstocht ’s ochtends vroeg waarbij blikjes achter de fietsen worden gebonden. Nodig vriendjes van de kinderen uit om allemaal vroeg op te staan en een feestje te vieren. Ga samen dauwtrappen en koppel er een spelochtend aan vast. Op die manier kan de luilakviering voor iedereen weer het feest worden zoals het oorspronkelijk bedoeld was: langslapers wakker maken!
Provincie:
Tag(s):