donderdag, 22. maart 2007 - 9:50

Strenge controle vrachtverkeer

Drachten

De politie heeft woensdag een transport- en milieucontrole uitgevoerd op de Rijksweg A7, ter hoogte van Terwispel. In totaal zijn er 64 voertuigen gecontroleerd, voornamelijk vrachtwagens. De controle richtte zich op de milieurelevante transporten, waaronder vervoer gevaarlijke stoffen, afvaltransport en controle koelwagens.

Ook is er gecontroleerd op de lading in verband met hoogte, lengte, losse lading en gewicht. Er zijn 23 processen-verbaal uitgeschreven voor uiteenlopende zaken zoals foute belading, geen eurovignet, gevaarlijk rijgedrag, rijden zonder chauffeursdiploma, overtreden rusttijd, ongekeurde koelinstallatie, onjuist ontdoen van bedrijfsafval en het niet kunnen tonen van een tachograafschijf van de afgelopen week. De politie voerde de controle met 9 politiefunctionarissen uit en werkte daarbij samen met Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Provincie:
Tag(s):