maandag, 11. juni 2007 - 9:52

Strengere controle op bedrijfsafval

Delfzijl

De gemeente Delfzijl gaat intensief controleren of bedrijven de regels van het inzamelen en afgeven van bedrijfsafvalstoffen naleven. Doel is om na te gaan in hoeverre gevaarlijke afvalstoffen worden vermengd met regulier bedrijfsafval. Ook wordt gecontroleerd op afvalstoffen waarvoor een stortverbod geldt (autobanden, witgoed, papier, houtafval, etc.).

De controles worden uitgevoerd in samenwerking met het Regionaal Milieuteam van de Regiopolitie Groningen en worden vanaf 2007 jaarlijks uitgevoerd. Bij bedrijven waar de afgifte van (gevaarlijke) afvalstoffen niet in orde blijkt te zijn kan een procesverbaal worden opgemaakt.
Provincie:
Tag(s):