donderdag, 8. maart 2007 - 9:18

Strengere controle op nieuwe vaccins

Den Haag

Nieuwe vaccins die een plek willen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), moeten voldoen aan zeven criteria. De minister van VWS neemt dit advies over van de Gezondheidsraad, die de criteria heeft opgesteld. Eén van de criteria voor opname in het RVP is of met vaccinatie de ziektelast kan worden teruggedrongen.

Ook mogen de bijwerkingen van de vaccinatie niet groter zijn dan de voordelen. En het vaccin moet echt de goedkoopste oplossing zijn in vergelijking met andere maatregelen of geneesmiddelen. Alle vaccinaties die nu in het programma zitten, voldoen volgens de raad aan de gestelde eisen.

Bij de overhandiging van het advies pareerde dg Hans de Goeij, die sprak namens de minister, de kritiek op het RVP dat het programma achterhaald zou zijn. “Het is een van de kosteneffectiefste en meest doelmatige medische interventies in de volksgezondheid.�

Naar vier vaccinaties moet volgens de raad op korte termijn nader onderzoek worden gedaan, voordat de minister kan besluiten over opname in het RVP. Het gaat om vaccins tegen waterpokken, baarmoederhalskanker, hepatitis B en diarree als gevolg van het rotavirus.
Provincie:
Tag(s):