donderdag, 13. december 2007 - 20:24

Stringente aanpak grow- en smartshops

Tilburg

De gemeenteraad van Tilburg is tijdens een besloten vergadering op 10 december unaniem akkoord gegaan met de invoering van de exploitatievergunningplicht voor de growshops in Tilburg. Dit betekent dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt opgenomen
dat growshops in Tilburg een exploitatievergunning aan moeten vragen. Deze verplichting is vanaf vrijdag 14 december van kracht. Vestiging van nieuwe grow- en smartshops is vanaf nu niet meer mogelijk in Tilburg. Het aantal zal door de nieuwe maatregelen naar verwachting ook gaan afnemen. "Hennepteelt leidt tot maatsschappelijke ontwrichting,
brandgevaar en is gelieerd aan de georganiseerde criminaliteit.

Momenteel zijn er in Tilburg twintig growshops, twee grow- annex smart- en headshops en twee smartshops. Zodra er door een onderneming spullen worden verkocht voor de cannabisteelt valt deze onder de growshops. Zodra er ecodrugs zoals paddo´s worden verkocht, is er sprake van een smartshop.

Volgens verwachting zullen lang niet alle growshops aan de vereisten voldoen. Zo zullen alle ondernemers te maken krijgen met een procedure in het kader van de wet BIBOB (Bestuurlijke Integriteit Beoordeling Openbaar Bestuur). Dit maakt het voor de gemeente mogelijk om een vergunning te weigeren of een verleende vergunning in te trekken, indien
het risico bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt om geld wit te wassen of strafbare feiten te plegen.

De afgelopen jaren werd er bij integrale controleacties van growshops door politie, Belastingdienst en de gemeente, regelmatig hennep aangetroffen, ook is er sprake van een toename van geweldsmisdrijven in en rond de growshops. Dit jaar werden tijdens een groteintegrale handhavingsactie in negen growshops in totaal circa 700 kg hennep gevonden.

Bij zeven bedrijven werden overtredingen van de bouwverordening, bouwvergunning en brandveiligheidsvoorschriften geconstateerd en op twaalf adressen werd door de Belastingdienst geconstateerd dat er niet voldaan werd aan de administratieve en fiscale verplichtingen. Er werd in verband met openstaande belastingschuld beslag gelegd op diverse auto’s en er werd een geldbedrag van circa € 75.000,- aangetroffen. Binnenkort wordt er een aantal growshops voor langere tijd gesloten.
Provincie:
Tag(s):