vrijdag, 5. januari 2007 - 18:39

Subsidie revitalisering Oude Winschoterdiep

Winschoten

Op de valreep van 2006 heeft het ministerie van EZ een subsidie toegekend ter hoogte van € 2,5 miljoen voor de revitalisering van een deel van bedrijvengebied Zuidoost. De subsidie is bestemd voor de aanpak van het gebied Oude Winschoterdiep en maakt onderdeel uit van het revitaliseringsplan Winschoterdiep/Eemskanaal. Voor dit gebied hebben gemeente en ondernemers in 2004 samen een masterplan opgesteld waarin de visie en ambities worden weergeven. Dit masterplan is medio 2005 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het gebied Oude Winschoterdiep omvat de Duinkerkenstraat, Antwerpenweg, Rouaanstraat en de Gideonweg (zuidelijk gedeelte). Het opknappen van dit gebied bestaat uit het verbeteren van de wegen en aanleg van fietspaden, het versterken van de groenstructuur. Nadrukkelijk wordt ook gezocht naar samenwerking met de ondernemers om ook op privaat terrein kwaliteitsverbeteringen te boeken.

Het doel van de revitalisering van het gebied is een kwaliteitsslag te maken zodat het bedrijventerrein weer klaar is voor de toekomst. Met de revitalisering wil de gemeente bereiken dat ondernemers weer (meer) vertrouwen krijgen in het bedrijventerrein en dat de economische ontwikkeling en dynamiek in het gebied gestimuleerd wordt.

De € 2,5 miljoen die door het ministerie van EZ is toegekend is de tweede subsidie in het kader van de zogeheten Topperregeling die verstrekt wordt voor de revitalisering van Zuidoost, wat uniek is in Nederland. Begin 2005 is een vergelijkbaar bedrag toegekend voor de aanpak van het gebied Bornholmstraat. De voorbereidingen voor de reconstructie van het noordelijke deel zijn inmiddels in volle gang. Een ontwerp hiervoor is in de afgelopen maanden samen met de ondernemers uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):