vrijdag, 6. april 2007 - 1:07

Subsidie ROC voor educatie volwassenen

Emmeloord

ROC Friese Poort en ROC Deltion ontvangen ook dit jaar subsidie van de gemeente voor het aanbieden van volwasseneneducatie. Friese Poort zal waarschijnlijk 200 opleidingen aanbieden, op het gebied van de Nederlandse taal en opleidingen waarmee mensen leren zich zelfstandig te redden in de maatschappij.ROC Deltion in Zwolle krijgt geld voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).Hiermee kan een aantal mensen alsnog een diploma of deelcertificaat voor vmbo, havo of vwo halen.

Anders dan voorgaande jaren is geen budget voor de opleiding van Nederlands als tweede taal beschikbaar gesteld. Voor deze opleidingen wordt dit jaar apart budget verstrekt in het kader van de nieuwe Wet Inburgering. Volwasseneneducatie richt zich op een aantal doelgroepen: analfabeten, werklozen en laag opgeleiden.

De gemeente vraagt het ROC speciaal aandacht te besteden aan de opleiding van laag geletterden. Omdat deze groep niet snel actief een opleiding zal zoeken, moet extra zorg worden besteed aan het benaderen van deze mensen.

In totaal is er in 2007 een budget van € 443.000,-- beschikbaar voor volwasseneneducatie. De gemeente krijgt dit geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na afloop van het jaar moet verantwoording worden afgelegd over de besteding van het budget.
Provincie:
Tag(s):