woensdag, 19. december 2007 - 9:53

Subsidie stedelijke vernieuwing nu ook voor levensloopbestendige en energiezuinige huizen

Sinds dit najaar kunnen gemeenten in Friesland voor het eerst subsidie uit het provinciale stedelijke vernieuwingsbudget aanvragen voor het levensloopbestendiger - en energiezuiniger maken van goedkope koopwoningen. Anita Andriesen: ‘De herstructurering van bestaande woonwijken, het bouwen op inbreidingslocaties en het betaalbaar houden van woningen voor specifieke doelgroepen wordt steeds belangrijker. Ons woonbeleid richt zich daarbij tegelijkertijd op duurzame ontwikkeling en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân.’

Het doel van de ISV-projecten is herstructurering en herontwikkeling van de woningvoorraad en verbetering van de woonomgeving door evenwicht en vitaliteit in de bebouwde omgeving te brengen met accenten op duurzaamheid en omgevingskwaliteit. Het rijk draagt aan de onderstaande investeringen € 623.327 bij uit ISV 2-middelen.
Provincie:
Tag(s):