donderdag, 15. februari 2007 - 16:34

Subsidie van 1,6 miljoen voor Culturele Biografie

Maastricht

Provinciale Staten stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een Culturele Biografie Limburg. Hierin wordt de kennis en informatie over de Limburgse cultuur en historie samengebundeld en breder toegankelijk gemaakt voor het publiek.

De biografie bestaat o.a. uit een website, waar instellingen, organisaties, inwoners en bezoekers van Limburg gezamenlijk bouwen aan het ‘verhaal van Limburg’. Deze site moet iedereen de gelegenheid bieden kennis te nemen van het rijke culturele erfgoed van Limburg.

Maar de ‘Culturele Biografie Limburg’ moet mensen tevens stimuleren om in beweging te komen en kennis te nemen van het culturele erfgoed in hun omgeving. De kracht van een archeologisch voorwerp is immers het sterkst op de plek waar het gevonden is. Als het dan ook nog mag worden aangeraakt en het verhaal achter het voorwerp wordt verteld, gaat het verleden leven.

Ook het immateriële erfgoed - tradities, dialecten, gewoonten en gebruiken – wordt in de biografie onder de aandacht van de inwoners en bezoekers van Limburg gebracht. Verder is er ruime aandacht voor onze hedendaagse culturele ‘schatten’, variërend van architectuur, toneel, literatuur, dans, muziek, beeldende kunst tot aan nieuwe media.

Tot slot vindt de Provincie het van belang dat kinderen en jongeren in Limburg spelenderwijs in contact komen met het Limburgs cultureel erfgoed en onze hedendaagse cultuur. Daarom loopt cultuureducatie als een rode draad door de biografie heen en wordt het onderwijs zoveel mogelijk hierbij betrokken.

De biografie wordt de komende vier jaar vormgegeven. Vanaf 2010 dient zij een vaste plek in Limburg verworven te hebben, waar inwoners en bezoekers op een cultuurbewuste manier hun eigen toekomst en verleden kunnen laten spreken.
Provincie:
Tag(s):