maandag, 23. april 2007 - 15:07

Subsidie van 19,5 miljoen euro voor innovatie zeescheepsbouw

De Nederlandse bouwers van zeeschepen kunnen tot 20 procent van de kosten van vernieuwingen bij de bouw en verbouw van schepen gesubsidieerd krijgen. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken stelt in 2007 € 19,5 miljoen beschikbaar voor de nieuwe Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ). Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken maandagmiddag bekendgemaakt.

Voor de komende jaren is eenzelfde bedrag beschikbaar. Met de subsidie kan Nederlandse scheepsbouw haar innovatieve voorsprong handhaven en vergroten en heeft zij een betere positie voor het verwerven van orders. Van der Hoeven kondigde de regeling aan tijdens een werkbezoek in Gorinchem.

De regeling is een uitwerking van het Europese beleid dat is gericht op een betere efficiëntie en concurrentiepositie van scheepswerven in de Europese Unie. De scheepsbouw onderscheidt zich van andere bedrijfstakken door korte productseries, de omvang, waarde en complexiteit van de producten, en doordat prototypes van nieuwe schepen meestal commercieel worden gebruikt.

Onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing zijn daarom vaak direct gekoppeld aan orders, waardoor algemene innovatieregelingen geen uitkomst bieden. Daarom komt er een aparte regeling voor de zeescheepsbouw. Met de nieuwe regeling kan innovatie tijdens de bouw van een schip worden ondersteund. Andere landen (Spanje, Duitsland, Frankrijk) hebben inmiddels vergelijkbare regelingen opgezet.

Voor de nieuwe regeling komen Nederlandse scheepswerven in aanmerking met een bouwlocatie in Nederland. Bij de bouw of verbouw van een zeeschip kan 20% subsidie worden verleend voor het innovatieve deel van het te (ver)bouwen zeeschip. Subsidie is ook mogelijk voor innovaties in het productieproces.

De Nederlandse scheepsbouw richt zich op het bouwen van complexe schepen zoals onder andere baggerschepen, ‘multipurpose’-schepen, megajachten, passagiersschepen, visserijschepen, werkschepen en product- en chemicaliëntankers met een hoge toegevoegde waarde. Deels gaat het om eenmalige schepen (‘one offs’). Nederland loopt hiermee voorop in Europa. Om deze positie in de toekomst te kunnen handhaven, zal in toenemende mate geïnvesteerd moeten worden in onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing.

De omzet van de Nederlandse scheepsbouw bedroeg in 2005 €2481 miljoen, geproduceerd door 85 werven. Per jaar geven zij ongeveer €180 miljoen uit aan onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing. Nederlandse werven hebben een flink aandeel in verschillende nichemarkten, uiteenlopend van 60 procent van de wereldmarkt voor baggerschepen tot 20 procent van de wereldmarkt voor megajachten.
Categorie:
Tag(s):