vrijdag, 30. november 2007 - 21:10

Subsidie van gemeente voor E-learning op scholen

Venray

De gemeente Venray stelt een bijdrage van € 9.000 beschikbaar voor een project dat is bedoeld om middelbare scholieren kennis te laten maken met nieuwe digitale vormen van onderwijs. Het project met de naam “Blended Learning� wordt uitgevoerd op 8 scholen in Duitsland en Limburg. In Venray doet het Raayland College mee. De totale kosten van het project bedragen ruim € 1,3 miljoen. De Europese Unie betaalt de helft hiervan.

Doel van het project is het ontwikkelen van nieuwe digitale vormen van onderwijs. Dit zogenaamde “E-learning� betekent in feite dat een belangrijk deel van het onderwijs met behulp van computers wordt gegeven. Het project richt zich hierbij op de exacte vakken. In totaal laat het project zo’n 240 leerlingen kennis maken met deze nieuwe vorm van onderwijs. Het is de bedoeling dat de resultaten daarvan ook op andere scholen worden toegepast.

Het project sluit goed aan bij het streven van de gemeente Venray om het opleidingsniveau van de beroepsbevolking te verbeteren en daarmee kennisintensieve bedrijvigheid naar Venray te lokken. Bovendien draagt het project bij aan het versterken van de samenwerking tussen de diverse scholen in grensregio.
Provincie:
Tag(s):