dinsdag, 9. januari 2007 - 15:19

Subsidie voor CMO

Groningen

Gedebuteerde Staten van Groningen hebben besloten een subsidie van maximaal € 61.200 te verlenen aan het Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling (CMO) voor de uitvoering van vier projecten in 2007, te Weten: "Publiciteit", "Voorlichting aan specifieke groepen", "Loverboyproblematiek" en "Ouderenmishandeling".

Deze projecten worden uitgevoerd in het kader van het speerpunt "Voorkómen en bestrijden van huiselijk geweld" van het beleidsplan "Wel(en)levend Groningen 2005-2008".
Provincie:
Tag(s):