vrijdag, 16. februari 2007 - 12:50

Subsidie voor geschiedenisboeken over Gelderland

Regionaal

De regeling biedt de mogelijkheid boeken uit te geven die commercieel misschien niet voldoende interessant zijn, maar die in cultuurhistorisch opzicht voor Gelderland van groot belang zijn.De subsidie is maximaal € 4.500,-- per publicatie.

In 2006 stelde de provincie hiervoor een bedrag van € 25.000,- beschikbaar, dat in drie verdeelrondes verspreid over het jaar werd besteed. Een commissie van externe deskundigen adviseerde Gedeputeerde Staten over toe- of afwijzing van de subsidieaanvragen.

Voor de uitgave van de publicatie “Archeologie in Gelderland� wordt subsidie verstrekt. De publicatie bevat informatie die in het verleden niet gemakkelijk toegankelijk was voor het publiek. Het is een weergave van de laatste ontdekkingen en nieuwe inzichten op het gebied van de archeologie in de provincie Gelderland van de laatste 10 à 15 jaar.

Belangrijke ontdekkingen zijn gedaan tijdens de werkzaamheden aan de Betuwelijn en in het Romeinse Nijmegen en zijn nieuwe inzichten ontwikkeld over bijvoorbeeld de levenswijze van de Bataven, de politiek van de Romeinen en de vroege geschiedenis van de Gelderse steden. Het is daarmee een belangrijke aanvulling voor de geschiedschrijving van Gelderland.

Het boek is eind 2006 verschenen met als doelgroep het brede publiek.
Provincie:
Tag(s):