vrijdag, 4. mei 2007 - 10:37

Subsidie voor orgel in Termunten en interieur kerk Wagenborgen

Delfzijl

Het college van B en W van Delfzijl heeft 1134,45 euro subsidie toegekend voor de restauratie van het orgel in de kerk in Termunten. Eenzelfde subsidiebedrag is toegekend voor de aanpassing van het interieur van de Nederlands Hervormde Kerk in Wagenborgen.

Het monumentale Lohman-orgel in de Hervormde kerk in Termunten verkeert al jaren in slechte staat van onderhoud zodat besloten is om het te laten restaureren. De totale restauratiekosten bedragen 121.719 euro. Het Rijk subsidieert hiervan 80.971 euro. De stichting behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen-Drenthe denkt het tekort van 41.000 euro uit andere bronnen te kunnen verkrijgen. De gemeente Delfzijl geeft 1134,45 euro subsidie. Reden voor de subsidie is dat het college grote waarde hecht aan behoud en herstel van monumenten.

Dat is ook de reden voor de subsidie voor het wijzigen van het interieur van de Hervormde kerk in Wagenborgen. Het college heeft ook hiervoor een eenmalig bedrag van 1334,45 euro beschikbaar gesteld.
Provincie:
Tag(s):