dinsdag, 15. mei 2007 - 17:23

Subsidie voor warmte/koude opslag in Limburgse bodem

Maastricht

Gedeputeerde Staten geven een éénmalige subsidie van € 7000,- voor het proefproject waarbij zowel warmte als koude kan worden opgeslagen in Zuid-Limburgse bodem. Als dit project slaagt ziet de Provincie dit als een bijdrage aan de Limburgse energiebesparings-doelstelling in het kader van Duurzaam Limburg.

De Ontwikkelingsmaatschappij Servatius gaat twee en de Rabobank Maastricht één kantoorgebouw ontwikkelen aan de Renier Nafzgerstraat in Maastricht. Op andere plaatsen in Limburg worden al gebruik gemaakt van koude- en warmte- opslag. Echter onder de te bebouwen locatie is kalksteengrond waarmee men nog geen ervaringen heeft. Als proefproject gaat het bouwbedrijf ook hier twee putten slaan ten behoeve van de koude- en warmte- opslag.

Hierdoor zal men kennisopbouw opdoen en meer inzicht krijgen in de locale bodemopbouw van Zuid-Limburg in relatie tot de toepassing van zowel warmte- als koude- opslag.

Als het project slaagt kan dit een bijdrage leveren aan de Limburgse energiebesparings- doelstelling in het kader van Duurzaam Limburg.
Provincie:
Tag(s):