dinsdag, 11. december 2007 - 14:00

Taakgestraften ingezet bij schoonhouden buitenruimte

Ede

De gemeente Ede heeft voorzichtig een begin gemaakt met de inzet van taakgestraften bij het schoonhouden van de buitenruimte in Ede. De ervaringen zijn tot nu toe positief.De taakgestraften kunnen op een zinvolle manier hun werkstraf doen en bovendien wordt de buitenruimte van de gemeente schoner.

De gemeente vindt het wat het eerste punt betreft ook passen bij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat taakgestraften ook ingezet kunnen worden rond sportvelden en aan de randen van de wijken.

Taakgestraften zijn mensen die zijn veroordeeld tot een aantal uren werkstraf in het belang van de gemeenschap. Zij zijn om diverse redenen veroordeeld; bijvoorbeeld vanwege een inbraak of rijden onder invloed. Omdat het vaak om mensen uit de regio gaat worden zij niet ingezet in de woonwijken. Dit om een eventuele confrontatie met slachtoffers te vermijden. Bij de werkzaamheden worden de taakgestraften begeleid door een werkmeester van Reclassering Nederland en een voorman van de gemeente.

De samenwerking met Reclassering Nederland wordt na een periode van twee jaar geëvalueerd.
Provincie:
Tag(s):