woensdag, 17. januari 2007 - 20:17

Tarieven gas- en elektriciteitsmeters moeten omlaag

Tilburg

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) moet zo snel mogelijk de tarieven van gas- en elektriciteitsmeters verlagen. SP-kamerlid Paulus Jansen vraagt minister Wijn (Economische Zaken) om daar werk van te maken. De metertarieven zijn de laatste jaren buitensporig gestegen: gasmeters met 44% in drie jaar tijd, elektriciteitsmeters tussen 70% en 100% in vijf jaar tijd.

De NMa en de daaronder vallende Directie Toezicht Energie (DTe) hebben sinds 14 juli 2004 de wettelijke bevoegdheid om de metertarieven vast te stellen. Tot nu toe is van die
bevoegdheid geen gebruik gemaakt, wat klaarblijkelijk door de netbeheerders is geïnterpreteerd als vrijbrief voor enorme tariefsverhogingen.

Een harde opstelling van de waakhond NMa/Dte is naar de mening van de SP essentieel omdat de metermarkt behoort tot het gereguleerd gebied. De klant kan dus niet overstappen naar een andere aanbieder.

Jansen vermoedt dat de netbeheerders met de hogere metertarieven vooruit lopen op de invoering van slimme digitale energiemeters. 'Wijn heeft vorig jaar beloofd dat de nieuwe meters niet duurder worden dan de oude. Dat lijkt een goedkope belofte als hij wél toelaat dat vooruitlopend op de invoering van nieuwe meters de tarieven enorm verhoogd
worden.' De SP wil ook weten waarom de NMa voor 2007 nog geen transporttarieven heeft vastgesteld voor de regionale netbeheerders en landelijk elektriciteitsnetbeheerder Tennet.
Provincie:
Tag(s):