maandag, 12. februari 2007 - 15:42

Taskforce Overstromingen bereidt grote rampenoefening voor

Regionaal

Afgelopen week heeft de Taskforce Management Overstromingen (TMO) het eerste overleg gehad met minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat. De Taskforce moet ervoor zorgen dat Nederland op organisatorisch vlak beter is voorbereid op overstromingen.

De Taskforce staat onder leiding van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen. Namens de provincies is gedeputeerde H. Keereweer lid van de TMO.

De bewindslieden en de leden van de Taskforce hebben van gedachten gewisseld over de verschillende onderwerpen waar de Taskforce mee aan de slag gaat. Commissaris van de Koningin Franssen is daarbij concreet ingegaan op enkele nog niet eerder bekendgemaakte elementen van een grootschalige hoogwateroefening eind november 2008 in Nederland.

TMO is in het leven geroepen om de regie te voeren op de uitvoering van een verbeterprogramma dat Nederland beter moet voorbereiden op overstromingen. Belangrijke actiepunten uit dat programma zijn:

- draaiboeken en rampenbestrijdingsplannen afstemmen en regelmatig oefenen;
- informatie verstrekken aan burgers en bedrijven;
- bewustzijn vergroten over de mogelijke gevolgen van overstromingen.
Het kabinet stelt 15 miljoen euro extra beschikbaar voor het verbeterprogramma.
Provincie:
Tag(s):