vrijdag, 31. augustus 2007 - 9:13

Taxistandplaats in Zwolle verplaatst naar Rodetorenplein

Zwolle

De taxistandplaats van de Melkmarkt wordt verplaatst naar het Rodetorenplein. Vanwege de herinrichting van de Melkmarkt moet de standplaats daar verdwijnen. De gemeente Zwolle heeft gezocht naar een nieuwe plek die dichtbij het uitgaansgebied ligt, goede aan- en afvoerroutes heeft, en die voor zo min mogelijk overlast voor omwonenden leidt. Het Rodetorenplein is als beste alternatief naar voren gekomen.

Wennen
Tot het najaar van 2008 vinden werkzaamheden plaats op het Rodetorenplein en daardoor zal binnen zekere marge met de taxistandplaats worden geschoven. Toch kiest de Gemeente Zwolle er voor om de taxistandplaats daar nu al te situeren, zodat publiek en taxi ondernemers met deze situatie bekend gaan worden.

De taxistandplaats zal worden gesitueerd vanaf het eind van de bushalte tot het begin van de bocht naar de Buitenkant. Dit biedt ruimte voor 5 taxi´s. Aan de politie wordt gevraagd om te monitoren hoe dit in de praktijk functioneert. De verkeersborden die de taxistandplaats aanduiden, zullen worden voorzien van een onderbord met de tekst: “op donderdag tot en met zaterdag van 22.00 tot 06.00 uur�.
Provincie:
Tag(s):