woensdag, 7. november 2007 - 17:16

Terrein Slimmeren Schroot verontreinigd

Groningen

Uit het onderzoek blijkt dat op de locatie van Simmeren Schroot aan de Ulgersmaweg, verschillende verontreinigingen aanwezig zijn. Het gaat daarbij om zware metalen, PAK en minerale olie in grond en grondwater. De toplaag van circa 1 meter is puinhoudend en bevat glas- en schrootresten. In deze toplaag zitten ook asbestvezels in hoge concentraties.

Uit het onderzoek is gebleken dat de verontreiniging met asbest zich niet heeft verspreid naar de omgeving. Dit blijkt uit lucht- en stofmetingen in en rond de voormalige bedrijfswoning, de loods en de verdere omgeving van de locatie.

Direct na het bekend worden van de eerste resultaten van het onderzoek, is het terrein afgesloten. Uit voorzorg is het gebruik van de bedrijfswoning en de loods direct opgezegd en inmiddels zijn alle opstallen gesloopt.

Het adviesbureau DHV wijst in de rapportage op een mogelijk risico van verstuiving van asbestvezels bij extreem droog weer. Om dit risico geheel uit te sluiten, dekken we het terrein af met een laagje grond en zaaien het in met gras.
Provincie:
Tag(s):