vrijdag, 11. mei 2007 - 10:02

Theaterseizoen 2007-2008 theater de Koornbeurs veilig gesteld

Franeker

Binnenkort presenteert Theater de Koornbeurs in Franeker haar nieuwe theaterprogramma voor het seizoen 2007-2008. In goed overleg met het bestuur van Theater de Koornbeurs heeft de gemeente Franekeradeel besloten het theaterseizoen 2007-2008 financieel veilig te stellen.
De gemeenteraad heeft eerder uitgesproken groot belang te hechten aan het voortbestaan van theater de Koornbeurs als culturele voorziening voor de gemeenschap. In de gemeenteraad van donderdag 10 mei is besloten een bedrag van € 150.000,- beschikbaar te stellen.

Het theater heeft de laatste jaren te maken gehad met verlieslijdende cijfers en heeft de gemeente verzocht om financiële steun. Nu de raad € 150.000,- beschikbaar heeft gesteld heeft de gemeente Franekeradeel als voorwaarde gesteld dat er een meerjaren visie wordt ontwikkeld. In deze visie moet duidelijk worden wat de toekomstperspectieven van het theater zijn.

Als gevolg van diverse maatregelen is er over het theaterseizoen 2006 bij de Koornbeurs inmiddels sprake van een verbetering van het bedrijfsresultaat. Het laat zich daardoor aanzien dat het theater door het dieptepunt heen is en weer uit het dal op klimt.
Het belang dat de gemeenteraad hecht aan de culturele voorziening en de opgaande lijn die over 2006 is te zien, heeft de aanleiding gevormd voor de raad om het genoemde bedrag beschikbaar te stellen en daarmee het theaterseizoen 2007 – 2008 te waarborgen.
Provincie:
Tag(s):