dinsdag, 9. januari 2007 - 14:21

Thuistest baarmoederhals-kanker van start

Amsterdam

Zo’n 45.000 vrouwen ontvangen de komende maanden een thuistest om zelf, thuis, eenvoudig een onderzoekje te kunnen doen naar baarmoederhalskanker. Het gaat om vrouwen in Noord-Holland en Flevoland. De vrouwen die de zogenoemde ‘thuiskit’ ontvangen, reageerden niet op twee eerdere oproepen van de GGD of huisarts om een uitstrijkje te laten maken in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dit heeft VU medisch centrum dinsdag bekendgemaakt.

VU medisch centrum en de GGD’s van de betreffende regio’s verwachten met deze test zo’n 10 vrouwen met baarmoederhalskanker op te sporen en zo’n 240 met een goed behandelbaar voorstadium van deze vorm van kanker. Het afgenomen testmonster wordt in VU medisch centrum onderzocht op het Humaan Papilloma Virus (HPV), vrijwel altijd de veroorzaker van baarmoederhalskanker.

De afdeling pathologie van VU medisch centrum onderzoekt of vrouwen die niet hebben gereageerd op een uitnodiging voor een uitstrijkje, wel meedoen als zij het onderzoek thuis zelf kunnen doen. Het onderzoek wordt een week van te voren per brief aangekondigd. De thuiskit bestaat uit een sproeistaafje waarmee op eenvoudige wijze een spoeling van de vagina kan worden gedaan. Het afgenomen materiaal wordt in een buisje opgestuurd naar VUmc.

Alle deelnemers ontvangen circa vier weken later schriftelijk de uitslag van de test en indien nodig een oproep voor verder onderzoek. Aan de thuistest zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. Vrouwen tussen 30 en 60 jaar krijgen elke vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in de vorm van een uitstrijkje. 62% van de vrouwen die opgeroepen wordt, geeft hieraan gehoor, 30% verschijnt niet.

Soms om hele legitieme redenen: de baarmoeder is operatief verwijderd, of de vrouw is zwanger (circa 8%). Bij 30% blijft onbekend waarom zij niet deelnemen. Schaamte, ongemak en angst, maar ook tijdgebrek spelen mogelijk een rol om het onderzoek niet door de huisarts te laten uitvoeren.

Juist deze groep vrouwen die niet regelmatig gescreend wordt, blijkt een verhoogd risico te hebben: 50% van de op te sporen baarmoederhalstumoren in Nederland bevinden zich in deze groep. Als de thuistest in heel Nederland zou worden gedaan, worden naar verwachting circa 200 gevallen van baarmoederhalskanker opgespoord.

De thuistest test op de aan- of afwezigheid van het Humaan Papilloma Virus (HPV), een virus dat, als het langdurig in het lichaam aanwezig is, baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Het virus wordt door geslachtsgemeenschap overgedragen en is bij veel vrouwen aanwezig. Meestal wordt het door het lichaam zelf opgeruimd, maar soms blijft het aanwezig. Juist dan kunnen voorloperstadia van baarmoederhalskanker ontstaan die goed behandelbaar zijn en daarmee is het ontstaan van deze vorm van kanker te voorkomen.

Uit eerder onderzoek van VU medisch centrum is vastgesteld dat de gevoeligheid van de thuistest minstens even groot is als die van het traditionele uitstrijkje. Meer informatie over de thuistest op www.hpvthuistest.nl
Provincie:
Tag(s):