maandag, 30. april 2007 - 20:23

TLN 'boos' op prikacties van bonden

Den Haag

Transport en Logistiek Nederland is zeer teleurgesteld dat de vakbonden doelbewust het imago van de sector in gevaar brengen door op te roepen tot zogenaamde ludieke acties. Op 28 april hebben de bonden besloten om, tot het CAO-voorstel van TLN en KNV aan de vakbondsleden is voorgelegd, de druk op te voeren door gevaarlijke acties in het verkeer te gaan ondernemen.

De bonden willen dat de chauffeurs rotondes vijf keer gaan nemen of belangrijke economische knelpunten gaan blokkeren door zeer langzaam te gaan rijden. Dergelijke acties zijn zeer gevaarlijk in het verkeer en leveren bovendien niets op, behalve

imagoschade en minder sympathie voor het chauffeursvak. TLN onderzoekt nu of juridische stappen mogelijk zijn om eventuele schade als gevolg van deze acties te verhalen op de bonden.Verder laakt TLN de langzame procedure om het CAO-voorstel aan de leden voor te leggen. Het lukte de ambtenarenbonden om twee dagen na het werkgeversvoorstel een ledenraadpleging te houden, de vakbonden

in het beroepsgoederenvervoer hebben bijna vier weken nodig. TLN schat in dat deze tijd gebruikt wordt leden te werven (slechts 11% van de chauffeurs is lid van de FNV), maar voor de meer dan 50% bij TLN aangesloten transportbedrijven wekt deze vertraging veel ergernis op. Te meer omdat de bonden tijdens de onderhandelingen niets zijn opgeschoven. Ze hebben de hakken in het zand gezet en enkel de werkgevers hebben concessies gedaan. TLN en KNV zijn echter nog steeds bereid om met de vakbond verder te praten. TLN hoopt dat de FNV aan de toekomst van de sector denkt en afziet van gevaarlijke acties in het verkeer en de verantwoordelijkheid neemt om snel tot een akkoord te komen in de CAO onderhandelingen.
Categorie:
Tag(s):