maandag, 29. oktober 2007 - 14:51

Toch warmtepompen voor bejaardenwoningen Oentsjerk

Oentsjerk

De Protestantse Stichting Bejaardenwoningen past vergaande energiebesparende maatregelen toe bij een woonvorm voor ouderen in Oentsjerk. De energiemaatregelen in de vorm van warmtepompen worden mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Tytsjerksteradiel en Provincie Fryslân.

De stichting zocht afgelopen zomer naar energiebesparende voorzieningen voor de appartementen. Installatie van warmtepompen bleek een belangrijke optie om het energiegebruik te beperken. Financieel bleek dit echter niet haalbaar voor de stichting.

Om de plannen toch door te kunnen zetten werden de gemeente en provincie benaderd voor financiële ondersteuning. De provincie Fryslân heeft vervolgens een subsidie verstrekt. De gemeente Tytsjerksteradiel hecht veel waarde aan de energiebeperkende maatregelen en verleende steun door een aangepaste bouwgrondprijs.

Toekomstige bewoners van de 24 appartementen aan de Hofwegen/Douwelaan zullen deze energiemaatregelen maandelijks merken door ruim 20% lagere energielasten dan gemiddeld. Bovendien bieden de waterpompen meer comfort. Warmtepompen verwarmen namelijk in de winter en koelen in de zomer.
Provincie:
Tag(s):