vrijdag, 9. februari 2007 - 21:17

Toekomst voor kinderen

Terneuzen

Op maandag 12 februari organiseert de gemeente Terneuzen van 10.00 uur tot 16.00 uur de regionale bijeenkomst ‘Toekomst voor kinderen – op zoek naar een ideaal concept’ in het Stadskantoor te Terneuzen.Aanleiding voor deze conferentie is de druk bezochte regiobijeenkomst ‘7 tot 7, Tijd voor Arbeid & Zorg’ , die op 13 november in Heinkenszand plaatsvond.

Tijdens deze bijeenkomst (georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en sociale partners het Ambitiestatement ‘7 tot 7 samenleving’ ondertekend. Hierin hebben de betrokken partijen besloten dat zij zich gezamenlijk zullen inspannen om door concrete projecten een bijdrage te leveren aan een '7 tot 7 samenleving', zodat het combineren van werk- en privé taken gefaciliteerd en vergemakkelijkt wordt; zij de uitvoering van deze projecten waar mogelijk gezamenlijk ter hand zullen nemen.

De intentie is, dat er in de hele provincie gezamenlijke projecten worden gestart om de combinatie van arbeid en zorg in Zeeland te verbeteren. De grensproblematiek van Zeeuws-Vlaanderen is tijdens deze bijeenkomst genoemd als aanleiding voor een project.

De grensproblematiek bestaat eruit, dat ongeveer 500 Zeeuws-Vlaamse kinderen in de leerplichtige leeftijd in België naar school gaan. Ook kinderen beneden de leerplichtige leeftijd maken gebruik van de voorzieningen in België, zoals de kinderopvang en het kleuteronderwijs. Het gaat hier vooral om kinderen die wonen in de grensstreek. Door de kindertrek naar België dreigen belangrijke basisvoorzieningen (zoals basisonderwijs, de peuterspeelzaal en kinderopvang) uit de Zeeuws-Vlaamse kernen te verdwijnen.

Naar aanleiding van de genoemde bijeenkomst in Heinkenszand is een werkgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Terneuzen, Stichting de Linie, Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Scoop. De werkgroep heeft als opdracht meegekregen om te onderzoeken hoe in Zeeuws-Vlaanderen kan worden samengewerkt met alle relevante partijen om een ideaal concept met betrekking tot de dagindeling (waarin minimaal school, kinderopvang en peuterspeelzaal participeren) in de grensstreek te realiseren en te behouden.

Het primaire doel van het project is om te komen tot een structurele basisvoorziening in de kleine kernen, waar opvang, onderwijs, opvoeding en ondernemen kunnen worden aangeboden en waar het aanbod is afgestemd op de behoeften zoals deze leven in de desbetreffende kern. Hierdoor kan een wezenlijke impuls gegeven worden aan het behoud van voorzieningen en het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen.

De bedoeling van de conferentie van 12 februari is, dat de betrokken partijen met elkaar aan de slag gaan om het projectplan dat de werkgroep heeft opgesteld verder uit te werken. Dit op basis van een aantal inleidingen die door deskundigen op het onderwerp worden gegeven.

Deze conferentie is bij uitstek de gelegenheid om samen met andere belanghebbenden en betrokken partijen een ideaal concept voor de dagindeling neer te zetten. Dit in het belang van de toekomst van de kinderen in Zeeuws-Vlaanderen. Uit het grote aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst blijkt, dat partijen dit belang onderschrijven.
Provincie:
Tag(s):