dinsdag, 8. mei 2007 - 15:23

Tollebeek verkeersveiliger door extra aandacht

Tollebeek

Op 8 mei is Politie Flevoland zichtbaar gestart met een project om de verkeersveiligheid in Tollebeek te verbeteren. In het project werken gemeente, politie en Openbaar Ministerie samen. In de eerste week van het project worden snelheidsovertreders gewaarschuwd, daarna worden er zonodig bekeuringen uitgeschreven.

De controles in Tollebeek maken deel uit van een speciaal verkeersproject, genaamd Subjectieve Verkeersonveiligheid, dat een initiatief is van het Openbaar Ministerie. Het moet bijdragen aan meer veiligheid in het verkeer en een groter gevoel van veiligheid van bewoners van woonwijken.

Op de Visarend in Tollebeek wordt het gevoel van onveiligheid onder andere veroorzaakt door de hoge snelheden, waarmee soms gereden wordt. En niet ten onrechte. Bij een meting gedurende zeven etmalen werd geconstateerd dat bijna de helft van de automobilisten te hard reed. Om verschillende redenen is ervoor gekozen om binnen de hele dorpskern op snelheid te controleren. In deze eerste week worden er nog slechts waarschuwingen uitgedeeld. Daarna wordt er bij snelheidsoverschrijdingen bekeurd. Het spreekt voor zich dat het de bedoeling is dat Tollebeek veiliger wordt door deze maatregelen. Dat kan alleen als alle buurtbewoners en weggebruikers meewerken aan een veilige en leefbare omgeving.

In Noordoostpolder staat verder de Kleiweg op de lijst van projecten. Ook in de andere Flevolandse gemeenten zijn al straten of buurten voor het project aangemeld.

Verkeerscontroles worden gewoonlijk gehouden op locaties die volgens de ongevallencijfers onveilig zijn. Maar bewoners en gebruikers van sommige buurten en wijken vinden het in hun omgeving soms ook onveilig, terwijl de cijfers dat niet zo laten zien. In het nieuwe project kan de gemeente zelf een straat, wijk of buurt aanmelden. Verkeersdeskundigen bekijken de situatie en geven advies over aanpassingen van de infrastructuur. Verder houdt de gemeente een enquête in de buurt en doet de politie metingen naar het niveau van overtredingen. Aan de hand van dit alles wordt een plan van aanpak geschreven. Het resultaat kan zijn dat de politie gedurende enige tijd controleert op de naleving van de verkeersregels.
Provincie:
Tag(s):