woensdag, 9. mei 2007 - 9:19

Topjaar voor toerisme in Friesland

Fryslân

Het toerisme in Friesland is in 2006 met 13% gegroeid. Landelijk groeide het toerisme met 10%. Behalve meer Nederlandse gasten, bezochten vooral meer buitenlandse toeristen Friesland. Meest opvallend is de grote groei van het aantal Belgische toeristen met +57%. Het CBS maakte deze resultaten over 2006 gisteren bekend.

Al eerder meldde het CBS de voorlopige resultaten over de eerste 10 maanden van 2006. Ook toen sprong Friesland er in positieve zin uit. De definitieve CBS cijfers over 2006 vallen echter veel hoger uit dan verwacht. “Dit is een bijzonder aangename verrassing voor het bedrijfsleven in Friesland�, aldus Paul van Gessel, directeur van het promotiebureau Fryslân Marketing. De groei in Friesland lijkt zich ook dit jaar door te zetten. Pasen en de Meivakantie waren weer drukker dan vorig jaar en de boekingen voor de zomer lopen ook beter dan vorig jaar.

De belangstelling voor de Friese 11 steden neemt toe. Maar het meest bezocht worden de Friese Meren en het Waddengebied. Het CBS heeft echter geen cijfers over de watersport. Die sector is juist in Friesland heel belangrijk en levert ca. 26% van de toeristische bestedingen. Volgens Fryslân Marketing zijn de resultaten voor Friesland in werkelijkheid dus nog beter, dan blijkt uit de CBS cijfers. Friesland heeft daarom recent bij het ministerie van EZ aangedrongen op het meetellen van de watersport.

Na een aantal magere jaren tussen 2000 en 2004 wint Friesland sterk aan populariteit. Volgens het CBS bezochten in 2006 1,3 miljoen toeristen Friesland, ruim 150.000 meer dan in 2005. Bijna een kwart komt uit het buitenland, vooral Duitsers. Fryslân Marketing wijst er op dat de trend “vaker met vakantie, maar korter� ook in Friesland doorzet. Het aantal overnachtingen was met 4,6 miljoen in 2006 maar nauwelijks hoger dan in 2005. “Met actieve marketing en promotie zullen we de komende jaren dus moeten zorgen voor extra groei. Een pluspunt is dat toeristen die weliswaar steeds korter blijven, per dag wel meer uitgeven�. Voor de omzet en de werkgelegenheid in de toeristische sector in Friesland is dat belangrijk. Op dit moment werken er ca. 22.000 Friezen in het toerisme (11% van de werkgelegenheid) en is de omzet 832 miljoen euro. De Provincie zet de komende jaren in op een groei van 15%; de resultaten over 2006 brengen dit binnen bereik.
Provincie:
Tag(s):