dinsdag, 6. maart 2007 - 9:12

Torenelementen van kerk geconserveerd en teruggeplaatst

Barneveld

Op donderdag 8 maart worden de cijferplaat, de wijzers, het torenkruis, de haan en de bol van de toren aan de Brink in Kootwijk teruggeplaatst. Dat gebeurt door het team Gebouwen van de ge-meente Barneveld in samenwerking met de Koninklijke Eijsbouts uit Asten.

De gemeente Barneveld heeft eerder de firma Koninklijke Eijsbouts uit Asten opdracht gegeven om de cij-ferplaat, de wijzers, het torenkruis, de haan en de bol van de, uit het begin van de 16e eeuw daterende, kerktoren van het dorp Kootwijk te conserveren. De conserveringswerkzaamheden bestonden uit:

Het conserveren van de wijzerplaat, te weten: het verwijderen van de beplating van het achterframe, het staalstralen van het frame en waar nodig herstellen, het weerbestendig behandelen (primer) en synthetisch lakken.

Het parelstralen van de beplating, waar nodig herstellen, weerbestendig behandelen, synthetisch lakken en met roestvrijstalen popnagels opnieuw bevestigen op het behandelde frame. De voorzijde wordt voorzien van gemixtioneerde en 23,75-karaats bladgoud vergulde Romeinse cijfertekens.

Het conserveren van de wijzers en het opnieuw uitbalanceren, weerbestendig behandeld door mid-del van synthetisch zwart/geel lakken. De voorzijden worden geheel gemixtioneerd en met 23,75-karaats bladgoud verguld.

Het torenkruis wordt hersteld en verstevigd en geheel thermisch verzonken en synthetisch zwart ge-lakt.

De haan en de bol zullen, waar nodig, worden hersteld, gemixtioneerd en met 23,75-karaats blad-goud worden verguld.

Op donderdag 8 maart zal tussen 09.00 – 10.00 uur door middel van een mobiele kraan van de firma Barneveldse Kraanverhuur, personeel van de firma Eijsbouts onder supervisie van het team Gebouwen van de gemeente Barneveld, het geheel weer worden teruggeplaatst.
Provincie:
Tag(s):