dinsdag, 18. december 2007 - 20:57

Treinen op tijd, tarief omhoog

Utrecht

NS is er in geslaagd het doorlopend gemiddelde van de punctualiteit op 87% te brengen. Hiermee voldoet NS aan afspraken die in 2003 met de consumentenorganisaties zijn gemaakt. Toen ging op aandringen van de consumentenorganisaties een tariefstijging niet door en werd afgesproken dat deze alsnog zou plaatsvinden als de punctualiteit en de
klanttevredenheid aanzienlijk zouden stijgen. Eerder werd de helft van de tariefstijging al doorgevoerd. Nu is het kwaliteitsniveau zo hoog dat ook de tweede helft van deze inhaalslag kan worden gerealiseerd. Veel factoren hebben bijgedragen aan deze verbetering van de dienstverlening, zoals de invoering van een robuustere nieuwe
dienstregeling en de dagelijkse inspanningen van tienduizenden medewerkers van NS en ProRail.

De spoorsector heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de dienstverlening aan de klant steeds verder te verbeteren. Vergeleken met het begin van deze eeuw rijden er nu veel meer treinen, die beter op tijd rijden. Het aantal treinreizigers is sindsdien gegroeid, evenals de waardering die zij hebben voor de dienstverlening van NS. Het aantal tevreden NS-klanten is in 7 jaar tijd met de helft toegenomen: 74% geeft NS nu een rapportcijfer 7 of hoger. In 2002 heeft NS een voorgenomen tariefstijging niet door laten gaan, omdat de kwaliteit van de
dienstverlening onvoldoende was.

In 2004 is de eerste helft van deze tariefstijging alsnog doorgevoerd, omdat toen een met de consumentenorganisaties afgesproken kwaliteitsniveau was bereikt. Inmiddels heeft de kwaliteit van de dienstverlening het niveau overstegen (onder andere een punctualiteit van 86,8%) waarop de tweede helft van de uitgestelde tariefstijging kan worden ingehaald. Door de consumentenorganisaties is vastgesteld dat NS aan alle afgesproken voorwaarden over kwaliteitsverbetering heeft voldaan om per 3 februari 2008 de prijs van de treinkaartjes met 2,075% te verhogen.
Provincie:
Tag(s):