donderdag, 3. mei 2007 - 11:33

Treinen staan op 4 mei 2 minuten stil

Utrecht

Op vrijdag 4 mei staan de treinen om 8 uur ’s avonds 2 minuten stil in het kader van de nationale herdenking. Gevallen spoorwegpersoneel wordt ’s middags in Utrecht herdacht. Bij de nationale herdenking van alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt in heel het land 2 minuten stilte in acht genomen.

Uit respect hiervoor staan alle treinen van NS op 4 mei van 20.00 tot 20.02 uur stil. ProRail heeft andere reizigers- en goederenvervoerders gevraagd zich hierbij aan te sluiten. Ook op verschillende grote en kleine stations in Nederland vinden herdenkingen plaats en worden kransen bij de aanwezige gedenkplaten gelegd.

Op 4 mei om 13.00 uur in Utrecht zal bij het monument voor gevallen spoorwegpersoneel een plechtigheid plaats. Er worden kransen gelegd door Marcel Niggebrugge, directielid van NS en Anita Arts, lid van de Raad van Bestuur van ProRail en door afgevaardigden van de Bond van Gepensioneerd spoor-, tram en ander Vervoerspersoneel (BGV). Ook vertegenwoordigers van de Ondernemingsraden van ProRail
en NS nemen deel aan de plechtigheid. Daarna is er een minuut stilte.

Begin en einde van de herdenking worden op ingetogen wijze begeleid door een trompettist. Het monument staat aan het Moreelsepark bij ‘De Inktpot’ (het voormalige NS Hoofdgebouw III, nu het kantoor van spoorbeheerder ProRail).
Provincie:
Tag(s):