vrijdag, 30. november 2007 - 17:17

Trekvliettracé prioriteit in Urgentieprogramma Randstad

Den Haag

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat wil vaart maken met de aanleg van het Trekvliettracé en stelt een bedrag van maximaal € 225 miljoen in het vooruitzicht. Daarmee verklaart hij de ondergrondse verbinding tussen het knooppunt Ypenburg en de Binckhorst in Den Haag tot prioriteit binnen het Urgentieprogramma Randstad (UPR). Verkeerswethouder Smit van Den Haag en Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat hebben hierover onlangs intentieafspraken gemaakt.

Verkeerswethouder Smit van Den Haag is blij met het bereikte resultaat: “Deze afspraak is een grote doorbraak voor de bereikbaarheid van onze stad en de regio. Nu er zicht is op geld, kunnen we concreet aan de slag.�

Zodra het verkeer van en naar Delft en Rotterdam van het Trekvliettracé gebruik kan maken, wordt de Utrechtsebaan ontlast. De totale kosten voor het Trekvliettracé zijn geraamd op € 625 miljoen. De gemeente Den Haag en het stadsgewest Haaglanden dienen samen ook € 225 miljoen bij te dragen. Dit betekent dat het Trekvliettracé nog niet volledig gefinancierd is. Eurlings en Smit verwijzen naar de mogelijkheid private financiering aan te boren. “Een hele uitdaging,�aldus Smit, “maar met dit commitment van het Rijk zijn er ook kansen.�

Het Trekvliettracé vormt de belangrijkste impuls voor de ontwikkeling van de Zuidvleugel, het zuidwestelijk deel van de Randstad, uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van dit jaar. De intentie van de partijen is - als aan een aantal voorwaarden is voldaan - om medio 2008 het project in de planstudiefase van het MIRT op te nemen.

De intentie van de minister om middelen vrij te maken voor het Trekvliettracé valt binnen het UPR dat het kabinet eind juni presenteerde. Het UPR bestaat uit urgente projecten die de Randstad versterken door bij te dragen aan een aangenamer en duurzamer woon-, werk en leefklimaat en een betere bereikbaarheid. In UPR gerelateerde projecten dragen bestuurlijke duo’s van een bewindspersoon en een regionale bestuurder verantwoordelijkheid voor het organiseren van effectieve besluitvorming waarover vooraf afspraken zijn gemaakt.
Provincie:
Tag(s):