vrijdag, 1. juni 2007 - 9:48

TU Delft neemt ZOAB onder de loep

Delft

Het repareren van asfaltschade door infiltratie van water kost veel geld en leidt tot extra files. Vooral het Nederlandse ZOAB is problematisch. Toch is er in de asfaltindustrie nauwelijks inzicht in the fundamentele processen die tot waterschade leiden. De Delftse promovenda Niki Kringos brengt daar verandering in door de schadelijke invloed van water en verkeer op asfalt te modelleren. Ze promoveert op maandag 4 juni op dit onderzoek.

Schade aan asfalt door water is een grote kostenpost. Het resulteert ook in een toename van het aantal files omdat de wegen tijdens de reparatie vaak afgesloten moeten worden. Dit geldt in versterkte mate voor Nederland waar zeer open asfaltbeton (ZOAB) wordt gebruikt. ZOAB moet eens in de zes tot negen jaar worden gerepareerd. Volgens de Delftse promovenda Niki Kringos is het beter asfaltschade te voorkomen dan steeds maar te blijven repareren.

Asfalt lijdt schade door de combinatie van infiltrerend water en de voortdurende belasting van rijdende auto’s. Het blijkt duidelijk uit de schade aan de weglagen dat water een negatief effect heeft op de materiaaleigenschappen van de asfaltcomponenten en hun binding.

Kringos slaagde erin met haar eigen computerprogramma het verval van asfalt door de gezamenlijke actie van waterinfiltratie en mechanische belasting te modelleren. Uit de simulaties blijkt dat het van groot belang is om voor alle individuele asfaltcomponenten de variabelen te meten die belangrijk zijn voor waterschade. Die variabelen zijn onder meer de maximale vochtopnamecapaciteit, de vochtdiffusie en de bindingssterkte van de diverse asfaltcomponenten. Verschillen hierin blijken enorme invloed te kunnen hebben op de mate van asfaltschade.

Het programma van Kringos kan een grote bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een verbeterde en gestructureerde materiaalselectie die moet leiden tot langer houdbare asfaltsoorten. Ze heeft het model in haar onderzoek vooral op Amerikaanse asfaltmengsels toegepast en is inmiddels bezig haar resultaten toe te passen op de Nederlandse situatie.

De fundamentele aanpak van Kringos is geheel nieuw in de asfaltwereld en zal in de toekomst bijdragen aan verbeterde materiaalselectie, betere onderhoudsplanningen en geavanceerde asfaltmengsel-optimalisatie. Kringos werd vorig jaar als eerste Europese wetenschapper voor haar baanbrekende werk onderscheiden met een jaarlijkse PhD Award van de Association of Asphalt Paving Technologists (AAPT) uit de VS.
Categorie:
Tag(s):