donderdag, 24. mei 2007 - 8:51

Tunnel moet wegennet Den Haag ontlasten

Den Haag

Een geboorde tunnel ten noordoosten van de Trekvliet tussen knooppunt Ypenburg en de Binckhorst is nodig om de verkeersafwikkeling tussen de A4/A13 en de Centrale Zone van Den Haag te verbeteren.

Dat stelt het stadsgewest Haaglanden woensdag in een advies aan de gemeenteraden van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Het Stadsgewest maakt hiermee een keuze uit de elf alternatieven die zijn beschreven in het Milieueffectrapport Trekvliettracé.

De keuze voor een geboorde tunnel is vooral ingegeven door de uitstekende ervaringen met het boren van de Hubertustunnel. Wanneer de gemeenten instemmen met het plan kan de tunnel er in 2014 liggen. De kosten zijn geraamd op 485 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):