vrijdag, 30. maart 2007 - 19:17

Turf als bron voor duurzame energie

Zwolle

Met het persen van de eerste turven biomassa startte gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel donderdag het project “Turven uit Rietplaggen�. Dit is het drogen en persen van biomateriaal uit het park, waarmee brandstof voor duurzame energie ontstaat.

Bij het beheer van riet- en hooilanden in het Nationaal Park Weerribben-Wieden in oprichting komt veel biomassa vrij zoals hooi en restmateriaal uit rietlanden, wortelmateriaal en bagger, vrijkomend bij het graven van nieuwe trekgaten. Dat materiaal heeft op dit moment geen nuttige toepassing. Al geruime tijd wordt gekeken naar mogelijkheden om dit materiaal te benutten, bijvoorbeeld als brandstof voor het opwekken van duurzame energie. Dit is niet zo gemakkelijk, want het gebied is moeilijk toegankelijk voor machines, waardoor afvoerkosten van biomassa hoog zijn. De oplossing is gevonden in het verdichten en drogen van het materiaal. Hierdoor is de afvoer rendabeler.

“Turven uit Rietplaggen� lijkt sterk op de turfwinning zoals die vroeger in het gebied plaatsvond. Het project wordt gefinancierd door Leader+, de provincie Overijssel en de partners in het Nationaal Park Weerribben-Wieden in oprichting.
Provincie:
Tag(s):