donderdag, 1. februari 2007 - 9:26

Twaalf politiemensen gestraft in fietsregeling

Rotterdam

Het Bureau Interne Zaken van de politie Rotterdam - Rijnmond heeft het onderzoek naar onjuist gebruik van de zogenaamde ' fiscale fietsregeling' door medewerkers van het korps afgerond. De Korpsleiding heeft tegen twaalf collega's disciplinaire maatregelen genomen omdat er onregelmatigheden zijn geconstateerd. Gedragingen als deze passen niet in een organisatie die integriteit hoog in het vaandel heeft staan en een vertrouwensfunctie vervult in de samenleving.

Al enige jaren maken enige duizenden politiemensen van het korps gebruik van de arbeidsvoorwaardenregeling CAO à la Carte. Deze regeling biedt de mogelijkheid om een fiets te kopen tegen een gunstig belastingtarief.

In het voorjaar van 2006 ontstond het vermoeden dat sommigen de regels zouden overtreden Zo zou men de fiets voor een lager bedrag hebben gekocht dan de prijs die de winkelier op de aankoopbon zette. Hierdoor kreeg men ten onrechte een belastingvoordeel.

Het bureau Interne Zaken heeft tweeënveertig relevante declaraties onderzocht en vastgesteld dat twaalf medewerkers onterecht belastingvoordeel hebben genoten. Twee van hen krijgen voorwaardelijk ontslag opgelegd met een proeftijd van twee jaar.

De tien overigen krijgen een boete opgelegd, die kan oplopen tot 500 euro en allen dienen eveneens het teveel genoten belastingvoordeel terug te betalen. De dertig overigen vallen in de categorie correcte declaraties.

De kwestie rond de fietsen is een voorbeeld hoe sommigen zich niet integer hebben gedragen en de regels hebben overtreden. Dit tast het vertrouwen van het publiek in het korps aan, terwijl dat vertrouwen juist erg belangrijk is in het dagelijks functioneren van de politie.

Ongewenst gedrag wordt bij de politie Rotterdam - Rijnmond bij voortduring bespreekbaar gemaakt. Deze openheid past bij een moderne professionele organisatie en bij haar medewerkers.
Provincie:
Tag(s):