vrijdag, 21. december 2007 - 21:23

Twee locaties in beeld voor Parkschool nader onderzocht

Coevorden

Uit een haalbaarheidsonderzoek naar zes mogelijke locaties voor nieuwbouw van de Parkschool in Coevorden komen twee locaties als beste naar voren. Het college is van mening dat nieuwbouw op de huidige locatie van de Parkschool aan het Van Heutszpark of op de locatie van de Evangelische gemeente De Fontein aan de Poppenharelaan de twee meest geschikte locaties zijn voor nieuwe huisvesting van de openbare basisschool.

De ambtelijke werkgroep Parkschool, met vertegenwoordigers van de stichting ’t Coevonder en de directeur van de Parkschool, heeft met externe partijen de haalbaarheid onderzocht van vervangende nieuwbouw van de Parkschool op in totaal zes locaties. De onderzoeken van de externe partijen waren gericht op verkeersveiligheid, geluidsoverlast en mogelijke verandering van de leerlingenstromen. Uit deze onderzoeken komen twee locaties als beste naar voren.

Burgemeester en wethouders willen voor beide opties op korte termijn de financiële gevolgen in kaart brengen, zodat de juiste keuze gemaakt kan worden. Op basis van deze nadere uitwerking neemt het college een definitief besluit over de nieuwbouwlocatie, waarna de gemeenteraad wordt voorgesteld het benodigde krediet beschikbaar te stellen.
Provincie:
Tag(s):