vrijdag, 26. januari 2007 - 12:24

Twee nachten stremmingen in de Vlakketunnel

Regio

In het weekend wordt de A58 bij de Vlaketunnel in de nacht afgesloten voor al het verkeer. Dit is nodig om reparaties uit te voeren aan de waterafsluitende voegen in de tunnelbuizen. De afsluitingen zijn vrijdag 26 januari 2007 van 19:00 uur tot zaterdag 09:00 uur voor het verkeer Goes richting Bergen op Zoom en zaterdag 27 januari 2007 van 18:00 uur tot zondag 12:00 uur voor het verkeer Bergen op Zoom richting Goes.

De sterk toegenomen lekkage in één van de voegen in de oostelijke in- en uitrit van de Vlaketunnel dwingt Rijkswaterstaat het aanstaande weekend reparaties uit te voeren. Dit om te voorkomen dat het asfalt ter plaatse van de voeg omhoog gedrukt wordt en eruit knalt met alle gevolgen van dien.

Er is lekkage ontstaan in één van de voegen in de oostelijk in- en uitrit van de Vlaketunnel. Diverse reparaties konden het euvel niet verhelpen. De lekkage verminderde niet, maar nam toe tot over hele breedte van de tunnelbuis. Een paar jaar geleden is in de voeg een waterafvoergoot aangebracht en aangesloten op de waterafvoer. Inmiddels zit die goot dicht ten gevolge van oervorming. Oer ontstaat door materiaal wat in het lekwater wordt meegevoerd en in reactie met zuurstof een harde niet te verwijderen substantie wordt.

Tijdens de werkzaamheden in het komende weekend wordt de eerder aangebrachte waterafvoergoot vervangen door een nieuw type. Ditmaal voorzien van betere mogelijkheid om de goot regelmatig te kunnen spoelen, zodat de oervorming wordt tegengegaan. De kosten worden geraamd op ongeveer 100.000 Euro. Tevens wordt van de weekendstremming gebruik gemaakt om de later in het jaar geplande werkzaamheden aan de technische installaties in de tunnel uit te voeren.

Vrijdag 26 januari 2007 van19:00 uur tot zaterdag 27 januari 2007 09:00 uur wordt de zuidbuis, Goes richting Bergen op Zoom, geheel afgesloten en de noord buis, Bergen op Zoom richting Goes, wordt gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Het verkeer vanuit de richting Goes naar Bergen op Zoom wordt tussen afrit 35 (Vierwegen) en afrit 33 (Zanddijk) omgeleid over de N289 (routenummer 4). Voor het verkeer Bergen op Zoom richting Goes blijft vluchtstrook in de tunnel beschikbaar.

Zaterdag 27 januari 2007 van18:00 uur tot zondag 28 januari 12:00 uur wordt de noordbuis, Bergen op Zoom richting Goes, geheel afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt tussen de afrit 33 (Zanddijk) en afrit 35 (Vierwegen) omgeleid via de N289 (routenummer 3). De zuidbuis blijft dan beschikbaar voor het verkeer vanuit de richting Goes naar Bergen op Zoom. Het verkeer rond de Vlakketunnel moet in het komende weekeinde rekening houden met een iets langere reistijd.
Provincie:
Tag(s):