dinsdag, 6. maart 2007 - 9:49

Twents HALT-project krijgt landelijke navolging

Zwolle

Het Twentse pilotproject Slachtoffer op School van bureau HALT is zo succesvol dat het nu landelijk navolging krijgt. Dat heeft gedeputeerde Gert Ranter bekend gemaakt.

Slachtoffer op School is een gezamenlijk project van Slachtofferhulp Nederland, HALT Twente en Slachtoffer in Beeld voor het voortgezet onderwijs. Op basis van bestaand lesmateriaal van HALT zijn speciale lesmodules ontwikkeld, waarin aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor daders en slachtoffers van kleine criminaliteit. Dankzij de bijdrage van de provincie hebben circa 25 schoolklassen in Twente het afgelopen schooljaar gratis gebruik gemaakt van de lessen.

HALT richt zich in haar lessen doorgaans vooral op daders. In dit project komen daders en slachtoffers beide aan bod. Vanwege het succes van deze aanpak heeft HALT besloten het project op te schalen en dit schooljaar onder de titel Slachtoffer in Beeld in heel Nederland aan te bieden aan scholen.

Het is niet voor het eerst dat een Overijssels project voor jongeren en veiligheid een landelijk vervolg krijgt. Eerder al zijn de projecten Aanpak veelplegers en Echt Recht - die beide met steun van de provincie opgezet zijn – door het ministerie van Justitie landelijk overgenomen.
Provincie:
Tag(s):