woensdag, 19. december 2007 - 16:59

Twijfel over luchtkwaliteit

Bladel

De Raad van State heeft op 19 december 2007 het besluit van Provinciale Staten van 10 maart 2006, waarbij het Streekplan Noord-Brabant is herzien, vernietigd. Het vernietigde besluit betreft de nieuwe aansluiting van de N284 op de A67, door het geplande Kempisch Bedrijvenpark.

Het besluit is vernietigd op grond van aspecten van luchtkwaliteit. De Raad van State concludeert dat het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek de twijfel niet wegneemt of wordt voldaan aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005.

De overige beroepen ten aanzien van de gevoerde procedure, de milieueffectrapportage, vervangende bedrijfslocaties en de noodzaak tot de wegomlegging zijn door de Raad van State niet gegrond verklaard.

De gemeente Bladel beraadt zich – in overleg met de Provincie - over de vraag welke consequenties de vernietiging van het besluit van Provinciale Staten mogelijk heeft voor het bestemmingsplan Kempisch Bedrijvenpark. Het openbaar lichaam Kempisch Bedrijvenpark beraadt zich over de consequenties die de uitspraak van de Raad van State heeft voor de start van de aanleg van het Kempisch Bedrijvenpark, die in 2008 was voorzien.
Provincie:
Tag(s):