woensdag, 12. december 2007 - 20:25

Twintig sollicitanten burgemeesterspost Borger-Odoorn

Exloo

Twintig belangstellenden, veertien mannen en zes vrouwen, hebben gesolliciteerd op de burgemeestersvacature van de gemeente Borger-Odoorn. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Tryntsje Slagman, die per 1 november 2007 is benoemd tot waarnemend burgemeester van Westerveld. De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen donderdag 6 december.

In leeftijd variëren de sollicitanten van 37 tot 63 jaar. Negen zijn lid van de PvdA, zeven van de VVD, drie van het CDA en één van GroenLinks. Van de sollicitanten komen veertien uit het openbaar bestuur, vier uit het bedrijfsleven (van wie drie daarnaast in het openbaar bestuur actief zijn) en twee uit een ambtelijke organisatie.

Commissaris van de Koningin Relus ter Beek voert binnenkort gesprekken met de kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die de gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft samengesteld.

Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad in de vergadering van 14 februari 2008 de voordracht overneemt, wordt de naam van de eerste op de voordracht openbaar gemaakt. Op 20 februari gaat de voordracht samen met het advies van de commissaris van de Koningin naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon tot benoeming zal overgaan.
Provincie:
Tag(s):