woensdag, 28. maart 2007 - 15:30

Uitbreiding Dierenpark Amersfoort kan doorgaan

Amersfoort

De Rechtbank in Utrecht heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaken die waren aangespannen door de Vereniging Behoud Bos Birkhoven Bokkeduinen en de Utrechtse Natuur- en Milieufederatie. Zij hadden verzocht om de aanleg van de calamiteitenroute en de bouw van hekwerken en verlichting rond het Dierenpark stop te zetten. De bestuursrechter ziet echter geen reden om de aanleg van de uitbreiding stil te leggen.

De gemeente heeft voor die uitbreiding in de afgelopen jaren een vrijstellingsprocedure gevolgd, om iedereen de kans te geven in te spreken op nut en noodzaak van de uitbreiding. De Rechtbank heeft nu bepaald dat die procedure niet nodig was en daarom niet had mogen worden gevoerd. Hoewel dat formeel tot gevolg heeft dat de beroepsprocedures van de VBBBB en de NMU gegrond worden verklaard, komt dat er voor het Dierenpark op neer dat de uitbreiding mag doorgaan: de uitbreiding past in het bestemmingsplan zodat het Dierenpark de grond mag gebruiken voor de uitbreiding.

De Rechtbank is voldoende overtuigd van nut en noodzaak van de uitbreiding van het Dierenpark. Daar waar natuur wordt aangetast, wordt voorzien in voldoende compensatie en maatregelen om die aantasting te verminderen. Die maatregelen bestaan uit een sterkere bescherming van het omliggende bosgebied en de uitbreiding van beschermd gebied in de omgeving. Daarnaast wordt onder meer een ecologische verbinding tussen het bos en het poldergebied aan de Noordzijde van Amersfoort aangelegd.
Provincie:
Tag(s):