dinsdag, 1. mei 2007 - 14:54

Uitbreiding kinderopvang Amstelveen

Amstelveen

De vraag naar kinderopvang is groot in Amstelveen. Hoewel de gemeente geen formele rol heeft in de huisvesting van kinderopvang, gaat het college medewerking verlenen bij het zoeken naar geschikte locaties omdat zij het belangrijk vindt dat er voldoende opvangvoorzieningen zijn. Naar verwachting zal de grote behoefte aan kinderopvang, mede door de extra inspanningen van het college, grotendeels opgevangen kunnen worden. Een en ander staat beschreven in de notitie Behoefte Kinderopvang.

Op de lange termijn zullen plekken in Amstelveen gevonden moeten worden om permanente kinderopvangplaatsen te creëren. Verantwoordelijk wethouder Yeter Tan (Onderwijs, Jeugd en Zorg) is erg duidelijk over de ambities: “ Deze notitie biedt mogelijkheden om concreet te komen tot het beschikbaar stellen van kinderopvanglocaties.

Dit college legt de lat hoog, kinderopvang moet voor iedereen haalbaar zijn en het is mede onze verantwoordelijkheid om dat mogelijk te maken, we maken ons er dus hard voor�. Ook vindt Tan het belangrijk dat mensen door kinderopvang een goede balans tussen zorg en arbeid kunnen realiseren

De reden van de groeiende vraag naar kinderopvang is het bijzonder hoge aantal tweeverdieners in Amstelveen. Hierdoor ligt de vraag naar kinderopvang, op zowel kinderdagverblijven als op de buitenschoolse opvang, veel hoger dan het lan-delijk gemiddelde.
Provincie:
Tag(s):