woensdag, 25. april 2007 - 19:00

Uitstel installatie Arend de Korte als politiechef Roermond

Venlo

De politie Limburg-Noord stelt de plaatsing van Arend de Korte, als tijdelijke chef van de basiseenheid Roermond-Centrum nog enkele weken uit, in afwachting van de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem. Het OM voert namelijk een strafrechterlijk onderzoek uit rondom de Schipholbrand die in oktober 2005 plaatsvond. De Korte was toen directeur van het complex waar 14 asielzoekers om het leven kwamen.

De plaatsing van Arend de Korte in Roermond is steeds uitgesteld in afwachting van het resultaat van dit onderzoek. Het korps ging ervan uit dat het Openbaar ministerie in Haarlem in de loop van april 2007 het resultaat van dat onderzoek bekend zou maken. Daarom is de datum van 1 mei genoemd als de datum waarop de plaatsing zou kunnen ingaan. Nu de uitslag van het onderzoek pas in de loop van de maand mei te verwachten is, zal ook zijn plaatsing zolang worden uitgesteld.

Mocht het Openbaar Ministerie in Haarlem besluiten tot verdere vervolging over te gaan, dan ziet de Politie Limburg-Noord af van zijn plaatsing. Als het Openbaar Ministerie besluit niet te vervolgen, dan zal de plaatsing zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

Voor de continuïteit in de politieleiding van de basiseenheid Roermond-Centrum, staat de Politie Limburg-Noord garant. Het korps zoekt voor de komende weken een tijdelijke oplossing in Roermond. Mocht de beslissing van het Openbaar Ministerie onverhoopt langer op zich laten wachten, dan zal de factor tijd een rol gaan spelen en opnieuw worden beoordeeld of een tijdelijke plaatsing van Arend de Korte in Roermond nog wel wenselijk is.
Provincie:
Tag(s):